Partner

INDUSTRIES ima partnerje za vsako poslovno divizijo in project.

Vsak partner je izbran na podlagi analize, ki je narejena po različnih kriterijih:

Zanesljivost podetja

Zgodovina podjetja

Skupne vrednote podjetja

Skupna vizija podjetja

Naši partnerji